Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Γραφείο Τύπου

30/3/2012 ΟΡΥΜΑΓΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ
Περισσότερα...

31/1/2012 Τροπολογίες Παρεμβάσεις στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ κλπ ”»
Περισσότερα...

1/12/2011 Eνεργειακοί Επιθεωρητές

Περισσότερα...

27/8/11 Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
  
Περισσότερα...

6/9/11 Ο Νόμος "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών
  
Περισσότερα...

07/09/2011 Παράνομα έκρινε το ΣΤΕ πέντε σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων
  
Περισσότερα...

3/8/11 AΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙ!!!!
Περισσότερα...