Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ Σ.Ταλιαδούρου για τα Μεταπτυχιακά στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Ήδη το Υπουργείο Παιδείας έχει σταματήσει τις εγκρίσεις των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ πλέον του ενός έτους. Επίσης, δεν έχουν υπογραφεί οι εγκρίσεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ακόμη και για Τμήματα που δεν ζητούν χρηματοδότηση για τη λειτουργία των προγραμμάτων, ενώ επί πλέον έχουν υποβάλει στην ΑΔΙΠ την Έκθεση αυτό-αξιολόγησης του Τμήματος που θα το οργανώσει. Σημαντικό είναι επίσης ότι μερικά από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών έχουν εγκριθεί ή ενισχύονται από Διεθνείς φορείς και στους υποψηφίους έχουν κάνει αίτηση και αλλοδαποί. Αυτά τα προγράμματα έχουν διεθνή χαρακτήρα και η μη λειτουργία τους δρα αρνητικά τόσο στα ίδια τα ΑΕΙ όσο και στο γόητρο της χώρας αλλά και την οικονομία της. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


«Άρθρο…….»
«Όσα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας για έγκριση, παράλληλα δε το Τμήμα έχει υποβάλλει την έκθεση αυτό-αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ, δεν απαιτεί χρηματοδότηση από το Υπουργείο και συγχρόνως έχει αξιολογηθεί ή ενισχύεται από Ευρωπαϊκούς φορείς, εγκρίνονται και ξεκινούν από το νέο ακαδημαϊκό έτος να λειτουργούν»Αθήνα, 22/08/2011

                                                                        Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

                                                              ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ