Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
Απόσπασμα της ομιλίας του τ.Υφυπουργού Παιδείας και Βουλευτή Ν.Καρδίτσας Σ.Ταλιαδούρου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σημειώνουμε ότι ο κος Ταλιαδούρος έδωσε μάχη για τα ΤΕΙ σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης του Νομοσχεδίου, τόσο στην Ολομέλεια όσο και στην Επιτροπή. Αναμφισβήτητα, δίχως την παρουσία του τα ΤΕΙ θα βρίσκονταν σε δυσμενέστερη θέση. 

Απόσπασμα της ομιλίας του τ Υφυπουργού Παιδείας και Βουλευτή Ν.Καρδίτσας στο Νομοσχέδιο «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» στις 24 Αυγούστου 2011. 


«…Έρχομαι τώρα στο ρόλο των Τ.Ε.Ι. Οι επιχειρούμενες αλλαγές θα πρέπει να κατοχυρώνουν χωρίς καμία αμφισβήτηση το θεσμικό ρόλο των Τ.Ε.Ι. στην ενιαία ανώτατη εκπαίδευση. Εδώ υπάρχουν κάποια προβλήματα με συγκεκριμένες διατάξεις. 
Πρώτον, προκειμένου να διασφαλιστεί αυτό που είπα πριν, ο ανώτατος χαρακτήρας των Τ.Ε.Ι. και να αποκλειστεί οποιαδήποτε περίπτωση υποβάθμισης του ρόλου τους, θα πρέπει στο εδάφιο βΆ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 η φράση «τα Τ.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας στελεχών» να αντικατασταθεί με τη φράση «τα Τεχνολογικά Ιδρύματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση». 
Ένα δεύτερο είναι –ελέχθη και από άλλους συναδέλφους- ότι τα Τ.Ε.Ι. πρέπει να συμμετέχουν χωρίς περιορισμούς στην έρευνα, κάτι που θεσμοθετήθηκε με το ν. 3404/2005 που δίνει τη δυνατότητα να διεξάγεται όχι μόνο τεχνολογική αλλά και εφαρμοσμένη έρευνα και με το ν. 3794/2009 εισήχθη ο θεσμός των ερευνητικών εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι., ενώ μέχρι τότε τα εργαστήρια που λειτουργούσαν εξυπηρετούσαν μόνο εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτός ο θεσμός των ερευνητικών εργαστηρίων πρέπει να παραμείνει. 
Ομοίως –τρίτη παρατήρηση- είναι ότι με το άρθρο 39 το νομοσχέδιο εξαιρεί τα Τ.Ε.Ι. από τον τρίτο κύκλο σπουδών. Τα Τ.Ε.Ι. –ελέχθη και από άλλους συναδέλφους όλων των παρατάξεων- πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για διοργάνωση προγραμμάτων σπουδών τρίτου κύκλου κάτω από όρους και προϋποθέσεις. 
Για παράδειγμα να έχει προηγηθεί θετική εξωτερική αξιολόγηση, να πληρούνται συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις, παραδείγματος χάριν αριθμός διδασκόντων με διδακτορικό. Χαρακτηριστικό είναι όπως υπάρχουν στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των ΑΕΙ την περίοδο 1993-2008 η επίδοση πολλών ΤΕΙ και συγκεκριμένων τμημάτων είναι εξαιρετική, εφάμιλλη πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων. 
Θα ήθελα, επίσης, να επισημάνω το εξής. Χθες εκδόθηκε η ΠΥΣ για θέσεις στην παιδεία και εγκρίθηκαν για τα ΤΕΙ χίλιες τριακόσιες πιστώσεις. Οι χίλιες τριακόσιες πιστώσεις που προβλέπονται για τη φετινή χρονιά είναι πολύ λίγες για να καλύψουν τις ανάγκες κυρίως σε έκτακτο προσωπικό των ΤΕΙ, τα οποία πέρυσι λειτούργησαν με τέσσερις χιλιάδες πιστώσεις. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό»..