Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
6/9/11 Ο Νόμος "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  

6/9/11 Ο Νόμος "Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων" είναι πλέον Νόμος του Κράτους.
Νόμος 4009/2011
ΦΕΚ: 195/6.9.2011

http://www.scribd.com/doc/64149278/%CE%9D-4009-2011-%CE%91%CE%95%CE%99