Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
27/8/11 Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
   

27/8/11 Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» κατατέθηκαν αρκετές και σημαντικές τροπολογίες από τους βουλευτές μας :

ΣΠΥΡΟ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

& ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

οποίες θα τις βρείτε στην κατηγορία ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ