Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
1/12/2011 Eνεργειακοί Επιθεωρητές Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ξεκινά τη διαδικασία χορήγησης Οριστικών Αδειών για Ενεργειακούς Επιθεωρητές (με δεκαετή ισχύ).

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΚΑ προσκαλεί όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ¶δεια Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφούν στα οικεία Μητρώα να παρακολουθήσουν το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε κατάλληλους φορείς εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄) και της σχετικής ΚΥΑ «Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών» (ΦΕΚ 2406 Β΄).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι διπλωματούχοι μηχανικοί ή πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικοί, με αναγνωρισμένα τα επαγγελματικά τους προσόντα στη χώρα μας, κατΆ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, και να διαθέτουν τουλάχιστον διετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (απαιτείται διετής προϋπηρεσία). 

Οι φορείς εκπαίδευσης (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, κλπ.) που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων καταγράφονται σε σχετικό Κατάλογο (www.ypeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr , ο οποίος θα είναι μόνιμα αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα διεξαχθούν από το ΤΕΕ εξετάσεις, μετά από προσεχή δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης, όπου θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εξετάσεων, της αξιολόγησης και της υποβολής ενστάσεων, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την εγγραφή των επιτυχόντων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Σημειώνεται ότι, εκτός των Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών που θα χορηγούνται σταδιακά, ισχύουν παράλληλα, το αργότερο έως τις 6.10.2012, και οι προσωρινές ¶δειες Ενεργειακών Επιθεωρητών. Επίσης ο Νόμος 4030/2011 δίνει τη δυνατότητα να χορηγηθούν ξανά προσωρινές άδειες ενεργειακών επιθεωρητών σε μηχανικούς με 5ετή εμπειρία.

Επισυνάπτεται ο κατάλογος με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπου μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Προσοχή! Επιλέγουμε τα Ιδρύματά μας.

Στον καταλογο συμπεριλαμβάνονται τα ΤΕΙ: ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΛΑΡΙΣΑΣ