Π. ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε. Διοίκηση Γραφείο Τύπου Νομοθεσία ΕΕΤΕΜ Χρήσιμοι σύνδεσμοι Ειδήσεις-Νέα-Παρεμβάσεις Φωτογραφικό Αρχείο Παλαιά σελίδα ΔΑΚΕ
31/1/2012 Τροπολογίες Παρεμβάσεις στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ κλπ ”» Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

31 Iανουαρίου 2012

Τροπολογίες Παρεμβάσεις στο Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ κλπ ”»

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι όλων των Σχολών ρυθμίζονται με το Ν.1404/1983 (Αρ.25), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν.2916/2001 (Αρ.1) και Ν.3974/2009 (Αρ.18) και ισχύει σήμερα και απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών των οικείων Τμημάτων των αντίστοιχων Σχολών.

Η έκδοση τους γίνεται από τον Υπουργό Παιδείας μετά από την εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του οικείου Τμήματος και τη θετική γνώμη του Σ.Α.Τ.Ε/Ε.ΣΥ.Π.

Τα συναρμόδια παραγωγικά Υπουργεία (πχ.ΥΠΕΚΑ) καθορίζουν τους κανόνες άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όχι όμως αυτά καθΆ αυτά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεδομένου ότι δεν εποπτεύουν τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ως εκ τούτου δεν έχουν γνώση για τις επαγγελματικές δυνατότητες των Πτυχιούχων Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι κανόνες που θέτουν τα παραγωγικά Υπουργεία δε μπορούν σε καμία περίπτωση να συνδεθούν με επαγγελματικά δικαιώματα και ισχύουν για όλους όσους ασκούν ορισμένη επαγγελματική δραστηριότητα (πχ Εργολήπτες Δημοσίων Έργων), ανεξάρτητα από το Ίδρυμα αποφοίτησης ή τη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Δυστυχώς έχει παρατηρηθεί διαχρονικά, ότι μέσω Υπουργικών Αποφάσεων, Π.Δ ή νομοσχεδίων επιχειρείται, ανάλογα με το ποιοι συντάσσουν τα σχέδια αυτά, ο αποκλεισμός από την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, κατά παράβαση της κειμένης νομοθεσίας.

Τελευταίο παράδειγμα αυτής της επίθεσης που δέχονται οι Πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι αποτελεί το νομοσχέδιο «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ κλπ» του Υ.Π.Ε.Κ.Α, το οποίο θα συζητηθεί στη Βουλή την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012, μέσω διατάξεων στο συγκεκριμένο νομοσχεδίου ο Αν. Υπουργός Π.Ε.Κ.Α, κ. Ν. Σηφουνάκης, επιχειρεί να ρυθμίσει αναρμοδίως και μονομερώς επαγγελματικά δικαιώματα…….

Τροπολογίες τ.Υφυπουργού Παιδείας και Βουλευτή Ν.Καρδίτσας Σ.Ταλιαδούρου


icon ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 1.1.jpg (1.88 MB

icon ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 1.2.jpg (904.23 KB)

icon ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ 2.jpg (1.03 MB)

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ !!!